LOCURI DE MUNCA

Sofer Dialmi Frigotrans SRL Bucuresti; Ilfov/Bragadiru; Ilfov/Chitila; Ilfov/Ilfov; Ilfov/Magurele
Coordonator transport international Etna Cargo Romania Bucuresti
Manipulant marfa WORLD OF HAND TOOLS SRL Bucuresti